מבקר המועצה

בעלי תפקידים

שםתפקידטלפוןפקסדואל
עו"ד דנה פרויליךמבקרת91055179105517dana@myosef.org.il