מירב פייג-לוי

תפקיד:עו"ס גרנות וצוריאל, פקידת סעד לסדרי דין, רכזת חוק סיעוד
טלפון:04-9105534
דואל:merav@myosef.org.il 
חבר מועצה:לא
אגף/מחלקה:שירותים חברתים