דוד חלבי

תפקיד:עובד אחזקה
חבר מועצה:לא
אגף/מחלקה:אגף איכות הסביבה תברואה ואחזקה