גיאורגי (ג'ורג') אסקרוב

תפקיד:מהנדס המועצה
טלפון:04-9806402
טלפון נייד:050-4007334
פקס:04-9806402
דואל:George@myosef.org.il 
חבר מועצה:לא
אגף/מחלקה:מחלקת הנדסה