אילוז כוכבה

תפקיד:חשבת שכר
טלפון:04-9105532
פקס:15349105532
דואל:kohi@myosef.org.il 
חבר מועצה:לא
אגף/מחלקה:גזברות