כתבות

כותרת פורסם צו הארנונה לשנת 2019
שנה #NAME?
קישור למידע
תמונה
 
הודעה ועדכון כן
תאריך תפוגה 07/04/2019
תיאור
תאריך 06/02/2019
הצגת כתבה בדף הבית לא
קבצים מצורפים
סוג תוכן: פריט

פורסם צו הארנונה לשנת 2019

תאריך: 06/02/2019
צו הארנונה לשנת 2019