עו"ד דנה פרויליך

תפקיד:מבקרת
טלפון:9105517
פקס:9105517
דואל:dana@myosef.org.il 
חבר מועצה:לא
אגף/מחלקה:מבקר המועצה