שי זגזג

תפקיד:עובד אחזקה ופקוח
חבר מועצה:לא
אגף/מחלקה:אגף איכות הסביבה תברואה ואחזקה