אגף ביטחון

בעלי תפקידים

שםתפקידטלפוןפקסדואל
אליעזר אמסלםמנהל49105575bitahon@myosef.org.il
דוד שלושקב"ט מוסדות חינוך (מוס"ח)49105575bitahon@myosef.org.il
עמוס דמריאחזקת מקלטים49105575bitahon@myosef.org.il
הלל חתןאחזקת מקלטים49105575bitahon@myosef.org.il
אלי נדםחשמלאי המועצה49105575bitahon@myosef.org.il