קליה הילו

תפקיד:מנהלת המחלקה
טלפון:04-9105553
טלפון נייד:053-2769397
פקס:04-9105577
דואל:kalya@myosef.org.il  
חבר מועצה:לא
אגף/מחלקה:חינוך