לורי לגזיאל

תפקיד:עו"ס גורן וזרעית, רכזת מוקד נוער
טלפון:04-9105592
דואל:lori@myosef.org.il 
חבר מועצה:לא
אגף/מחלקה:שירותים חברתים