לירון רובין

תפקיד:רכזת כספים
טלפון:04-9105539
דואל:simcha@myosef.org.il 
חבר מועצה:לא
אגף/מחלקה:החברה לפיתוח מעלה יוסף בע"מ