שרון פנחס

תפקיד:מזכירה
טלפון:04-9105545
פקס:04-9105577
דואל:Sharon@myosef.org.il 
חבר מועצה:לא
אגף/מחלקה:חינוך