משה וקנין

תפקיד:חשמלאי
חבר מועצה:לא
אגף/מחלקה:אגף איכות הסביבה תברואה ואחזקה