משה אהרן פרי

תפקיד:יועץ בריאות
טלפון:04-6641035
טלפון נייד:050-3794657
פקס:04-9966339
דואל:moshep@matteasher.org.il 
חבר מועצה:לא
אגף/מחלקה:יועץ בריאות