יוסי לוי

תפקיד:מנהל
טלפון:04-9105560
דואל:yosil@myosef.org.il 
חבר מועצה:לא
אגף/מחלקה:רישוי עסקים