רחלי בכור

תפקיד:מזכירת מחלקת גזברות
טלפון:04-9105570
פקס:04-9105542
דואל:racheli@myosef.org.il 
חבר מועצה:לא
אגף/מחלקה:גזברות