אפרת אברהם

תפקיד:הנהלת חשבונות
טלפון:049105540
דואל:efrat@myosef.org.il 
חבר מועצה:לא
אגף/מחלקה:גזברות