ועדה חקלאית

בעלי תפקידים

שםתפקידטלפוןפקסדואל
אלי אליהומנהל הרחבות יישובים050-5202761sigi@myosef.org.il
סיגי חוטהמזכירה04-910556504-9105568sigi@myosef.org.il