אגף איכות הסביבה תברואה ואחזקה

בעלי תפקידים

שםתפקידטלפוןפקסדואל
מישל זרקאמנהל1534910556104-9105561/2tavrua@myosef.org.il
אבנר ברזיליווטרינר04-9105517avnerbar@maltar.org.il
בתיה לוימזכירת האגף04-9105561/2tavrua@myosef.org.il
שמעון  אילוזעובד אחזקה
מחמוד עבדאלגאניעובד אחזקה
שי זגזגעובד אחזקה ופקוח
משה וקניןחשמלאי
יהודה לסריפקח באתרי פסולת
דוד חלביעובד אחזקה