נתי סופר-ממן

תפקיד:עו"ס יערה, מנות, אבירים, נטועה, רכזת ועדת חוק פעוטות בסיכון
טלפון:04-9105505
דואל:natis@myosef.org.il 
חבר מועצה:לא
אגף/מחלקה:שירותים חברתים