יהודה לסרי

תפקיד:פקח באתרי פסולת
חבר מועצה:לא
אגף/מחלקה:אגף איכות הסביבה תברואה ואחזקה