עופה פדלי

תפקיד:מזכירה - עובדת זכאות
טלפון:04-9105533
דואל:ofa@myosef.org.il 
חבר מועצה:לא
אגף/מחלקה:מרכז צעירים