חגית חיות

תפקיד:מזכירת כ"א
טלפון:04-9105526
פקס:04-9105552
דואל:hagit@myosef.org.il 
חבר מועצה:לא
אגף/מחלקה:מזכירות המועצה