ירדן אמזלג

תפקיד:מנהלת תוכנית לב"א רבדים
פקס:04-9105577
חבר מועצה:לא
אגף/מחלקה:חינוך