ציפי כהן

תפקיד:עו"ס פקיעין, שומרה, מתת, אחראית שיקום, פקידת סעד למפגרים וחוסים
טלפון:04-9105503
דואל:zipi@myosef.org.il 
חבר מועצה:לא
אגף/מחלקה:שירותים חברתים