חן חזיזה

תפקיד:מנהלת תוכנית פותחים עתיד
פקס:04-9105577
חבר מועצה:לא
אגף/מחלקה:חינוך