שמחה לגריסי

תפקיד:הנהלת חשבונות
טלפון:04-910547
דואל:simha@myosef.org.il 
חבר מועצה:לא
אגף/מחלקה:גזברות