גילה כהן

תפקיד:תשלומים ובירורים
טלפון:04-9105572
דואל:​gila@myosef.org.il 
חבר מועצה:לא
אגף/מחלקה:גביה