קרן אור ישראל

תפקיד:עובדת שכונתית
דואל:keren0r1961@gmail.com 
חבר מועצה:לא
אגף/מחלקה:מרכז צעירים