שחר זוהרה

תפקיד:חשבת שכר
טלפון:04-9105519
פקס:15349105519
דואל:zohara@myosef.org.il 
חבר מועצה:לא
אגף/מחלקה:גזברות