מזל כהן

תפקיד:גזברית המועצה
טלפון:04-9105531
פקס:04-9105542
דואל:mazal@myosef.org.il 
חבר מועצה:לא
אגף/מחלקה:גזברות