נורית ברנס

תפקיד:מזכירת המחלקה
טלפון:04-9105546
פקס:04-9105577
דואל:Nurit@myosef.org.il 
חבר מועצה:לא
אגף/מחלקה:חינוך