איריס בלחסן

תפקיד:הנהלת חשבונות
טלפון:049105541
דואל:iris@myosef.org.il 
חבר מועצה:לא
אגף/מחלקה:גזברות