שחם תמיר

תפקיד:מנכ"ל
טלפון:04-9105556
פקס:04-9105536
דואל:sht@myosef.org.il 
חבר מועצה:לא
אגף/מחלקה:החברה לפיתוח מעלה יוסף בע"מ