מורן סבן

תפקיד:רכזת חינוך מיוחד
טלפון:04-9105551
פקס:04-9105577
דואל:morans@myosef.org.il 
חבר מועצה:לא
אגף/מחלקה:חינוך