כהן עליזה

תפקיד:מנהלת רכש
טלפון:04-9105535
פקס:04-9105508
דואל:aliza@myosef.org.il 
חבר מועצה:לא
אגף/מחלקה:מחלקת רכש