בתיה לוי

תפקיד:מזכירת האגף
טלפון:04-9105561/2
דואל:tavrua@myosef.org.il 
חבר מועצה:לא
אגף/מחלקה:אגף איכות הסביבה תברואה ואחזקה